akershus

Kulturkontakter

Kulturkontakten er en viktig aktør i gjennomføringen av Den kulturelle skolesekken. God kontakt mellom skole, utøver og DKS Akershus er helt avgjørende for et godt og inspirerende kunst- og kulturmøte.

Som skolens kulturkontakt har du derfor en både spennende og viktig oppgave. Når det gjelder å utnytte DKS-besøkene, vil det alltid være snakk om hva man har tid til å prioritere i en travel skolehverdag. 

Rikskonsertene har utarbeidet en bok, «Bruk konserten!», som omhandler kulturopplevelsers læringspotensial. Boken gir konkrete metodiske verktøy til hvordan skolekonsertene kan knyttes til opplæringens og undervisningens formål i skolen. «Bruk konserten!» er skrevet med utgangspunkt i Rikskonsertenes skolekonsertordning, men lar seg enkelt overføre til andre kunstuttrykk som tilbys gjennom Den kulturelle skolesekken, eller skolens egne arrangementer. Slik vil boken kunne være et inspirasjonsmateriell for alle som jobber med kultur i skolen. 


Kulturkontaktens oppgaver

  • Holde seg orientert om tilbudet fra DKS Akershus på www.dksakershus.no. 
  • Følge med på hvilke produksjoner som kommer til skolen.
  • Videreformidle og sikre informasjon til klasselærere om aktuelle produksjoner.
  • Samarbeide med kulturvertene og fordele ansvarsoppgaver.
  • Sørge for at alt praktisk er tilrettelagt før besøket.
  • Ta imot kunstnerne når de kommer, og vise dem lokalene de skal bruke.
  • Presentere kunstnerne for elevene når det er en større forestilling, og for klasselærerne når tilbudet er klasseromsbesøk.
  • Være en aktiv kontaktperson for DKS Akershus og kunstnerne. Det innebærer også å sjekke og oppdatere kontaktinformasjon for skolen og kulturkontakten.

 

Noen enkle tips til slutt

Elever egner seg ypperlig som kulturarrangører! Se «Elever som kulturverter» og «Elever som arrangører».

Lag gjerne egne presentasjoner for kollegiet og elever, for eksempel i samarbeid med elevrådet.

La informasjonen være lett tilgjengelig på lærerrom, på oppslagstavler og lignende.

Program for Den kulturelle skolesekken bør inn i skolens ukeplaner.

Avklar lærerens rolle under forestillingen. Er læreren publikum på linje med elevene? Hvem griper inn hvis det skulle oppstå uro?

Når dere velger lokale for de enkelte DKS-tilbudene, husk kravet om universell utforming. Alle skal ha tilgang til lokalet, og det skal være tilrettelagt for alle når det gjelder lys- og lydforhold.

Vis interesse! Se forestillingen sammen med elever og kollegaer!