akershus

Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser

Ludvigsen-utvalgets rapport med vurdering av grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv er nå publisert.

Les rapporten her.

 

NOU 2015:8

NOU 2015:8

NOU