akershus

Rapport om elevmedvirkning i DKS

DKS og britiske Creativity, Culture & Education (CCE) har gjort en omfattende undersøkelse av en gruppe ungdommers kulturopplevelser gjennom DKS. Hva mener egentlig elevene?

I prosjektet valgte man å undersøke synspunktene til ungdommer mellom 13 og 18 år i Trondheim, Ås og på Lillehammer. Totalt deltok 37 ungdommer i programmet.

Funnene som blir presentert er i korte trekk:

  • Ungdom bør spille en langsiktig rolle på alle nivåer i utformingen av DKS
  • Ungdom ønsker seg mer deltakende og interaktive opplevelser
  • Læring bør være sentralt i en DKS-opplevelse
  • Bedre opplæring av DKS-kunstnere vil bidra til at elevene får mest mulig ut av produksjonene
  • Både ungdommer og lærere mener at lærerne må delta helt og fullt i DKS-tilbudene
  • Kvalitet må stå sentralt i DKS

     

For å kunne gjennomføre disse målene må forholdet mellom utdanning og kultur forbedres på et nasjonalt nivå.

DKS kan for elevene være både fantastisk og frustrerende, som disse to sitatene fra rapporten viser: 

«Spennende, dette satte hjernen min i gang. Jeg er forandret for livet! Overraskende godt.»
(Jente, VG2)


«Kjedelige ting vi ikke forstår. Jeg sovna…»
(Gutt, 9. klasse)

Hvordan de ulike produksjonene oppleves henger sammen med mange, mange faktorer, og dem kan du lese mer om i rapporten.

 

 

Elevmedvirkning i Den kulturelle skolesekken

Elevmedvirkning i Den kulturelle skolesekken

Skrevet av Paul Collard, oversatt av Tone Holmen