Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
 
Mailand VGS
Postadresse: Postboks 313, 1471 Lørenskog
Besøksadresse: Mailandveien 12, 1473 Lørenskog
Telefon: 67 91 14 40 • Nettsted: http://www.mailand.vgs.no
Kontaktperson:Anne Kristin Baalsrud, 67911443, 99246529, anne.kristin.baalsrud@mailand.vgs.no, Henning Brøvig Hanssen, 41102362, henning.hanssen@gmail.com, Tilrettelagtkontakt Tone Cecilie Sjølie, esjoelie@online.no
Produksjonsliste
Program
Mailand VGS
Viser 8 hendelser
Onsdag 30. august. 2017
Scenekunst • Varighet: ca. 40 minutter med ettersnakk
13:30 - 14:10
Mailand VGSVG190 deltakere

Studiespes. Passer ikke uke 40,49,50,51. Satt av tid kl. 1200 ondager til alle arrangementer

Onsdag 30. august. 2017
Scenekunst • Varighet: ca. 40 minutter med ettersnakk
Spillested: Mailand VGS
12:00 - 12:40
Mailand VGSVG190 deltakere

Studiespes. Passer ikke uke 40,49,50,51. Satt av tid kl. 1200 ondager til alle arrangementer

Torsdag 7. september. 2017
Litteratur • Varighet: 60 minutter
Spillested: Mailand VGS - Auditorium 1
12:00 - 13:00
Mailand VGSVG1, VG260 deltakere

Passer ikke uke 40,49,50,51. Det er satt av tid onsdager kl 1200. Faste dager i praksis

Onsdag 20. september. 2017
Litteratur • Varighet: 60 minutter
Spillested: Mailand VGS - Auditorium 1
12:00 - 13:00 Avlyst
Mailand VGSVG3- deltakere

Det er satt av tid onsdager kl. 1200 til alle arrangementer

Onsdag 1. november. 2017
Kulturarv • Varighet: 45 minutter
Spillested: Mailand VGS
10:30 - 11:15
Mailand VGSVG1, VG2, VG390 deltakere
12:00 - 12:45
Mailand VGSVG1, VG2, VG390 deltakere
Torsdag 9. november. 2017
Film • Varighet: 120 minutter inkludert etterprat
Spillested: Lørenskog hus
09:00 - 11:00
Mailand VGS120 deltakere
Mandag 27. november. 2017
Film • Varighet: 135 min
Spillested: Lørenskog kino, Lørenskog hus
14:00
Mailand VGSVG1, VG2, VG3205 deltakere

Kino booket og antall elever er bekreftet. 

Fredag 1. desember. 2017
Film • Varighet: 60 minutter
Spillested: Mailand VGS - Auditorium 1
09:30 - 10:30
Mailand VGSVG1, VG2, VG390 deltakere

Vg1 og Vg2 DHM og MOK. Satt av onsdager kl. 1200. Passer ikke uke 49, 50, 51