Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
Kontaktperson:
 
Eikeli VGS
Postadresse: Postboks 14, 1362 Østerås
Besøksadresse: Bispeveien 10, 1362 Østerås
Telefon: 67 16 21 50 • Nettsted: http://www.eikeli.vgs.no
Kontaktperson:Espen Håland, 67164724, 48117852, espen.haland@eikeli.vgs.no
Produksjonsliste
Program
Eikeli VGS
Viser 5 hendelser
Mandag 11. september. 2017
Litteratur • Varighet: 60 minutter
Spillested: Eikeli VGS - Auditorium
12:25 - 13:25
Eikeli VGSVG160 deltakere

Passer ikke onsdager

Tirsdag 12. september. 2017
Scenekunst • Varighet: ca. 40 minutter med ettersnakk
Spillested: Eikeli VGS - Auditorium
12:25 - 13:05
Eikeli VGSVG195 deltakere

Passer ikke onsdager

Mandag 23. oktober. 2017
Kulturarv • Varighet: 45 minutter
Spillested: Eikeli VGS - Auditorium
12:25 - 13:10
Eikeli VGSVG290 deltakere
Mandag 13. november. 2017
Scenekunst • Varighet: 2 timer og 30 minutter
Spillested: Torshovteatret
11:30 - 14:00
Eikeli VGSVG2, VG3120 deltakere

 Skolene kommer seg dit på egenhånd. Passer ikke onsdag.

Torsdag 8. mars. 2018
Litteratur • Varighet: 60 minutter
Spillested: Eikeli VGS
13:30 - 14:30
Eikeli VGSVG3120 deltakere

Passer ikke onsdager