Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
Kontaktperson:
 
Nesbru VGS
Postadresse: Halvard Torgersens vei 8, 1394 NESBRU
Besøksadresse: Halvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru
Telefon: 66 85 44 00 • Nettsted: http://www.nesbru.vgs.no
Kontaktperson:Kristian Eriksen, 916 85 350 , kristian.eriksen@nesbru.vgs.no, Line Prøis Kritiansen, line.prois.kristiansen@nesbru.vgs.no, Mette Wittusen, 66854402, 41695293, mette.wittussen@nesbru.vgs.no
Produksjonsliste
Program
Nesbru VGS
Viser 8 hendelser
Torsdag 19. oktober. 2017
Litteratur • Varighet: 60 minutter
Spillested: Nesbru VGS
12:10 - 13:10
Nesbru VGSVG2, VG330 deltakere

Ønsker prod etter uke 40

Mandag 23. oktober. 2017
Scenekunst • Varighet: ca. 40 minutter med ettersnakk
Spillested: Nesbru VGS - Auditorium (ingen info)
12:10 - 12:50
Nesbru VGSVG1, VG2120 deltakere

SSP. Ønsker etter uke 40

Fredag 10. november. 2017
Kunstarter i samspill • Varighet: Ca. 120 minutter på Operaen og 60 minutter hos Snøhetta.
Spillested: Nesbru VGS
10:00 - 14:00
Nesbru VGSVG1, VG2, VG350 deltakere

*

Kl 10.00 - 12.00 - Operaen - 10. november, Wozzeck (opera)

Kl 13.00 - 14.00 - Snøhetta

Husk at det tar 20 min å gå fra Operaen til Snøhetta

Mandag 8. januar. 2018
Film • Varighet: 90 minutter
Spillested: Nesbru VGS
12:15 - 13:45
Nesbru VGSVG1, VG2, VG330 deltakere

Vg2, Vg3 MK

Torsdag 11. januar. 2018
Musikk
Spillested: Nesbru VGS
09:00 - 14:00
Nesbru VGS10 deltakere

Skolen har ønsket seg produksjonen til to grupper, men vi kan dessverre bare tilby en dag. Skolen bestemmer selv hvem de ønsker å sende på denne produksjonen.

Tirsdag 6. mars. 2018
Litteratur • Varighet: 60 minutter
Spillested: Nesbru VGS
12:15 - 13:15
Nesbru VGSVG1, VG2150 deltakere

VG1 eller VGS ssp. Ønsker prod etter uke 40

Onsdag 14. mars. 2018
Musikk • Varighet: 40 min
Spillested: Nesbru VGS
12:10 - 12:40
Nesbru VGS12 deltakere
Mandag 8. oktober. 2018
Litteratur • Varighet: Produksjonen tilpasses i lengde og form, alt etter elevenes behov.
Spillested: Nesbru VGS
12:10 - 13:10
Nesbru VGS9 deltakere