Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
Kontaktperson:
(VGS 2016/17) FRIHET OG ÆRE
Produksjonsliste
Program

(VGS 2016/17) FRIHET OG ÆRE

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Menneskeverd, demokrati og ytringsfrihet

Kan litteratur skape forståelse for mennesker som rammes av krig og konflikt? Og hva er egentlig frihet og demokrati?

Forfatter og samfunnsdebattant Amal Aden flyktet selv fra et krigsherjet Somalia. Hun har levd på gata i Somalia, og i Oslo som rusmisbruker. Hun har skrevet flere bøker knyttet til sine dramatiske opplevelser. Forfatter Simon Stranger har skrevet ungdomsromaner om båtflyktninger og papirløse mennesker på flukt. Sammen turnerer de for Den kulturelle skolesekken i Akershus 2016/17 med produksjonen «Frihet og ære».

Amal og Simon intervjuer hverandre og samtaler med elevene.

Et Norge i forandring trenger modige offentlige stemmer og åpne debatter. Gjennom sine litterære fortellinger bidrar også mange forfattere med sine kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Som samfunn trenger vi å holde fast ved å møte ytringer med ytringer. Aldri med vold.

Det er ønskelig at hver elev, eller en gruppe etter et gruppesamarbeid, skriftlig har forberedt ett spørsmål til hver av forfatterne. Lærer gir spørsmålene samlet til Amal Aden som vil bruke dem når begge forfatterne snakker til og med elevene. Så langt det er mulig vil forfatterne skriftlig svare på spørsmålene etter besøket og sende svarene samlet til skolen.

Vi gir også en elev muligheten til å innlede i 3 min. om sitt syn på dette temaet eller kommentere en av forfatternes bøker. Skolen må gi beskjed om dette til Amal Aden.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Produsent: Gunnar Vilberg
  • Idé/opplegg: Amal Aden/DKS Akershus

Om kunstner / utøver / gruppe

Multimedia og vedlegg

Bilder

Amal Aden og Simon Stranger
Foto: Aschehoug og André Løyning /saftflaske.no
Litteratur
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Spørsmål med vekt på programinnhold og forberedelser:
Kontakt produsent Gunnar Vilberg
Tlf. 22 05 54 52/924 88 670
Spørsmål om tidspunkt/gjennomføring?
Turnékoordinator Ida Hasund
Tlf: 22 05 54 37 / 404 92 913
Kontaktperson utøver
Programlengde
90 minutter
Maks publikumsantall
120
Arena / rom
Klasserom/allrom/amfi
Oppriggingstid
10 min.
Nedriggingstid
10 min.
Merknad
Krav til utstyr:
Høyttalere
“Mygg”/mikrofon ved store grupper

Fylkesbiblioteket har klassesett (15 eks) av Amal Adens bok "Min drøm om frihet: en selvbiografisk fortelling", og Simon Strangers bok "De som ikke finnes". Disse kan bestilles.
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Produsent:
Gunnar Vilberg