Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
(VGS 2016/17) SØKE LY
Produksjonsliste
Program

(VGS 2016/17) SØKE LY

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Arkitektur og stedsidentitet

Arkitekt og billedkunstner Mona Brekke vil fokusere på sammenheng mellom opplevelse av steder og arkitektur. Hvilken forbindelse finnes mellom et sted og bygningene som står der? Hvordan kan arkitektur forsterke stedets kvaliteter? Å søke ly er det grunnleggende utgangspunkt menneskene har for å bygge hus. Omgivelsenes muligheter og begrensninger er avgjørende for valg av form, materialer og plassering.

Arkitekten har med seg terrengmodeller som elevene skal bruke i utforming av en bygning. Elevene jobber sammen i grupper om å skape arkitektur som forteller om dette stedets identitet og kvaliteter.

Lykke til med besøket!

Lærerveiledning

BAKGRUNNSSTOFF

Alle steder er unike – alle tomter hvor man kan bygge, har kvaliteter som er spesielle akkurat for dette stedet. Disse tankene var veldig viktig for arkitekten og arkitekturteoretikeren Christian Norberg-Schulz. Han var veldig opptatt  av at arkitekter tar seg god tid til å bli kjent med tomten før de starter designprosessen. Hva kjennetegner dette stedet? Hva er spesielt akkurat her? Hva gjør vegetasjon med lysforhold og utsikt?

Hvordan er klimaet og hva gjør det med vår opplevelse av stedet? Finnes det retninger i landskapet som er viktige – finnes det grenser eller overganger som bestemmer hvor vi kan bevege oss?

Det er tomter i naturen som er valgt til verkstedet så elever blir ikke utfordret til å tilpasse arkitekturen til andre bygg og stilarter, men kan konsentrere seg om hvordan bygget skal utformes i forhold til landskapet. Oppgaven er å designe et sted hvor man kan søke ly. Å søke ly er nettopp den grunleggende årsak til at mennesker trenger bygninger. Det vi trenger beskyttelse fra, kan variere og elevene er her selv med på å definere hva man skal søke ly fra - i deres bygg.

Elevene jobber sammen i grupper som små arkitektkontorer. De ulike gruppene får forskjellige tomter og en terrengmodell som viser landskapet på deres tomt. De får også plansjer med mer informasjon om stedet slik at de får god mulighet til å leve seg inn i stedet.

Det verkstedet legger vekt på, er altså å jobbe med ideer til arkitektur der noe ved stedet er inspirasjon til formen. Hva er spesielt  akkurat her? Gruppene skal gi svar på dette i fellesskap og finne noen kvaliteter som kan bli utgangspunkt for designprosessen. Kanskje starter design av en bygning på Jæren med inspirasjon fra sanddynene der? Kanskje henter man de kurvede linjene til taket på bygningen? Eller kanskje henter man inn en rytme i prosjektet - kanskje avstanden mellom noen trær som står like ved tomten og lar bærekonstruksjonen gjenspeile denne rytmen? Eller kanskje man er opptatt av å ta vare på trærne som vokser på tomten i dag - og lager en bygning som tar hensyn til at disse trærne skal få leve, vokse og utvikle seg videre innimellom bygningsvolumet.

Verkstedet er lagt opp som en intensiv, kreativ dag. Etter en innledning hvor det blir vist bilder av arkitektur, får elevene utdelt tomtene sine og finner kvaliteter. Så starter en idéfase hvor gruppen blir enige om en idé de vil gå videre med. De tegner arkitekttegninger og bygger miniatyrmodeller i målestokk. Den siste og viktige delen av verkstedet, er presentasjonen. Da kan elevene bruke ord, tegninger og modell for å beskrive hva de har tenkt og latt seg inspirere av. I dette verkstedet er det ikke modell eller tegninger som er resultatet, men ideen gruppen har kommet frem til.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Produsent: Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter
  • Idé/opplegg: Mona Brekke i samarbeid med Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter

Multimedia og vedlegg

Bilder

Søke ly
Foto: Mona Brekke
Søke ly
Foto: Mona Brekke
Søke ly
Foto: Mona Brekke
Visuell kunst
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Liv Klakegg, Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter
Telefon: 64 84 34 43/40
E - post: pilotgalleriet[at]akershuskunstsenter.noSamme kontaktperson for turné.
Programlengde
4 x 45 minutter
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Klasserom eller lignende med projektor og arbeidsbord
Er workshop
Ja
Oppriggingstid
45 min.
Nedriggingstid
30 min.
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Produsent:
Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter