Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
Kontaktperson:
(VGS 2016/17) LOTTE KONOW LUND
Produksjonsliste
Program

(VGS 2016/17) LOTTE KONOW LUND

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Kunstnermøte og tegneworkshop

Lotte Konow Lund har i flere år holdt gratis tegnekurs for innsatte i Bredtveit kvinnefengsel. Om prosjektet sier hun: «Et fengsel er et transittsted, der mennesker med ofte veldig spesielle bakgrunner er presset sammen uten hensyn til politikk, religion eller etnisitet. Der mennesker kan befinne seg i en eksistensiell krise på grunn av noe som har skjedd på utsiden, men være maktesløse på innsiden.»

Elevene møter Lotte Konow Lund som viser og forteller om tegningene i sin nye utstilling. De får også delta på en kreativ tegneworkshop hvor man ser på forskjeller og likheter mellom seg selv og de innsatte, når det gjelder forutsetninger, muligheter og identitet.

Tidspunkt: 15. september 2016 – 18. desember 2016

Tegneworkshop skjer i HOK Lab etter en runde i utstillingen sammen med Lotte Konow Lund.

Lund tar utgangspunkt i kursene og samtalene med de innsatte i Bredtveit fengsel, og elevene får noen av de samme spørsmålene som hun har stilt de innsatte:

Hva er deg, om du ikke tegner deg selv, men beskriver deg selv med det du omgir deg med?

Hva savner du når du er på reise?

Hva er hjem for deg?

«Målet vil være å få til konsentrasjon når vi tegner, og refleksjon og kontekstualisering etterpå. Det er noe interessant som  skjer når man får til konsentrasjon i en en kreativ prosess og etterpå refleksjon, som ofte blir brukt på høyere nivå i en kunstutdanning. Det å snakke sammen blir mer åpent om man akkurat her vært inne i en konsentrert situasjon . Jeg vil helst at også lærerne er med på oppgavene. Jeg håper at elevene  kan bli oppmerksom på forskjeller/ likheter mellom seg selv og de innsatte – på forutsetninger, og muligheter og på identitet. På det å høre til et sted.»
Hilsen Lotte

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Produsent: Vibeke K. Hegg, visuell kunst, DKS Akershus
  • I samarbeid med: Henie Onstad Kunstsenter

Multimedia og vedlegg

Bilder

my livingrom
Foto: Lotte Konow Lund
Lotte Konow Lund
Foto: Lotte Konow Lund
Lotte Konow Lund
Foto: Lotte Konow Lund
Visuell kunst
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Spørsmål om faglig innhold og forberedelser:
Produsent Vibeke Kirkebø Hegg
vibeke.kirkebo.hegg[at]afk.noSpørsmål om tidspunkt og gjennomføring:
Vibeke Kirkebø Hegg
 Spørsmål relatert til HOK:
Ellen Fodstad (Henie Onstad Kunstsenter)
ellen.fodstad[at]hok.no
Programlengde
90 minutter
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Henie Onstad Kunstsenter, Bærum
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Produsent:
Vibeke K. Hegg, visuell kunst, DKS Akershus