Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
Kontaktperson:
KUNSTAGENTER
Produksjonsliste
Program

KUNSTAGENTER

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

OPPLEV SKULPTURPARKEN

Henie Onstad Kunstsenter har en skulpturpark som inneholder verk av norske og internasjonale kunstnere. Dere er invitert til å være kunstagenter som skal undersøke skulpturer fra ulike epoker med forskjellige uttrykk. Noen er tradisjonelle, andre er abstrakte, noen skulpturer henter inspirasjon fra modernismen, og et av verkene er en lydskulptur. Noen av skulpturene er laget spesielt til stedet de er plassert. Kunstagenter utfordres til å tenke over hvorfor skulpturene står akkurat der, og hva de gjør med omgivelsene. Og motsatt: Hvordan påvirker omgivelsene de ulike skulpturene?

I løpet av to timer vil elevene få utforske og løse oppgaver i skulpturparken, guidet med HOK`s utlåns-iPod og og løse en tegneoppgave nede i HOK-laben.

Lærerveiledning

DAGSPLAN FOR BESØKET

Kl. 10:55 Ankomst elever

Dere skal jobbe i 2 grupper. Det kommer to klasser med bussen hver dag, så dere kan jobbe sammen i egen klasse. Jakker og sekker legges ned i HOK-laben.

Kl. 11:00

  • Gruppe 1 får opplæring i kunst-appen og løser oppgaver i Skulpturparken
  • Gruppe 2 går ned i HOK-laben og løser en tegneoppgave etter å ha fått en introduksjon til Per Inge Bjørlo sin skulptur «Larger Body»

Kl. 11:45 Matpause

Kl. 12.05 Gruppene bytter og gjør det samme som den andre gruppen.

Kl. 12:50 Evaluering i HOK LAB. Hvordan har elevene hatt det på HOK?

Kl. 13.05 Avreise (eller egentid før senere avreise)

                                                                                              

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Kunstnere/grupper: Henie Onstad Kunstsenter i Bærum
  • Produsent: DKS Akershus: Vibeke K. Hegg
  • Idé/opplegg: Henie Onstad Kunstsenter i samarbeid med DKS Akershus

Multimedia og vedlegg

Bilder

Kunstagenter
Foto: Gunhild Varvin, HOK
Kunstagenter
Foto: Gunhild Varvin, HOK
Henie Onstad Kunstsenter
Foto: Henie Onstad Kunstsenter
Larger Body av Per Inge Bjørlo
Foto: Øystein Thorvaldsen
HOK-lab'en
Foto: Gunhild Varvin
Visuell kunst
Trinn: 5 - 5
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Produsent DKS Akershus:
Vibeke K. Hegg:   vibeke.kirkebo.hegg(at)afk.noTurnéansvarlig:
Elisabeth Aalmo: elisabeth.aalmo(at)afk.no
Tlf 22 05 53 46/ 932 66 554
Kontaktperson utøver
Henie Onstad Kunstsenter:
Ellen Fodtad: ellen.fodstad(at)hok.no
Ulrikke T. B. Berg:  utbb(at)hok.no
Programlengde
Kl. 11:00 til kl. 13:00 (mulig egentid fra 13.00 til 13.30)
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Henie Onstad Kunstsenter i Bærum, Sonja Henies vei 31, 1311 Høvikodden
Merknad
Det kommer inntil to klasser med buss. Klassene deles i to grupper. Lærere kan velge om elevene skal jobbe sammen i egen klasse eller blandes.Skole må organiserer og bestille transport selv. Faktura sendes DKS Akershus og spesifiseres med dato, skole og desitinasjon. Merkes med ressursnr. 504751. Fakturaadresse:  AFK, Fakturamottak, Pb 1160 sentrum, 0107 Oslo. Fra 13.00 til 13.30 får klassene mulighet for egentid, før bussen frakter dere tilbake til skolen. Lærere må avklare med HOK den dagen dere er der, hvor dere ønsker å tilbringe tiden. Huset og utstillinger vil stort sett være tilgjengelig, men det hender at noen rom er opptatt. Under egentid må lærer ta ansvar for sine elever og følge Kunstmuseets husregler.
Lenker
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Produsent:
DKS Akershus: Vibeke K. Hegg