Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
Kontaktperson:
TENK FILM!
Produksjonsliste
Program

TENK FILM!

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Hvordan utvikler man en filmidé?

Noen ganger får man en idé og tenker: Den skulle jeg å ha laget en film av! Men hva skal egentlig til for at en god idé kan bli til en god film?

Dette verkstedet vil gjennom praktiske og lekne øvelser lære deg hvordan man med utgangspunkt i egne erfaringer kan jobbe frem idéer og hvordan man kan utvikle disse idéene til filmer. Alle idéer kan i utgangspunktet bli til en film, men for å få dette til må man også lære seg å tenke film, tenke filmatisk.

Lærerveiledning

Mål for dagen er at dette skal være et morsomt og lærerikt verksted hvor elevene sitter igjen med mer kunnskap om filmdramaturgi og inspirasjon til å kunne lage egen filmidéer. Det er også et poeng for oss at verkstedet skal ha overføringsverdi til andre måter å fortelle historier på, slik at verkstedet er relevant for norskfaget generelt sett også.  

Forberedelse:
Det er fint om lærer kan forberede klassen på hvem som skal komme og informere om at dette er et verksted med aktiv deltakelse. Da ligger det meste til rette for en vellykket dag. Siden filmskaperne som kommer på besøk vet lite om elevene på forhånd, er det fint om lærer informerer om ting som kan være ok å vite om klassen. Det være seg spesielle behov hos elevene, utfordringer eller lignende. Det setter også en fin ramme for besøket hvis lærer eller kulturverter kan introdusere utøverne ved oppstart.  
Vi ber om at skolen på forhånd printer ut et eksemplar av elevheftet til hver elev.

Praktisk gjennomføring:
Verkstedet starter med en kort introduksjon til film og dramaturgi med visning av filmklipp (inntil 2 klasser deltar sammen på intro som er ca. 25–30 minutter lang). Deretter følger den praktiske delen av opplegget (2x45 minutter per klasse), hvor det både er små skriveoppgaver og mer praktiske øvelser hvor elevene skal bruke fantasi og egne erfaringer som utgangspunkt for filmidéer og filmkarakterer. Det kan gjennomføres to verksteder/2 klasser pr. dag.

Dagsplan
Kl. 9.00–9.30       Felles intro for 2 klasser/inntil 60 elever (auditorium e.l.)
Kl. 9.45–11.15     Verksted for klasse 1
Kl.12.00–13.30    Verksted for klasse 2

Tidene kan tilpasses skolens timeplan, men man trenger minimum 4,5 klokketime for å gjennomføre for to klasser.

Faglig forankring i lærerplanen:
Fra kompetansemål etter 10. trinn i norsk:
- delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film
- lese og skrive tekster i ulike sjangere
- bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster
- vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster... og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Produsent: Elisabeth Aalmo, DKS Akershus
  • I samarbeid med: Mediefabikken i Akershus
  • Idé/opplegg: Mediefabrikken i Akershus

Om kunstner / utøver / gruppe

Verkstedet er utviklet i samarbeid med Mediefabrikken i Akershus. 

Viktor Parkrud (f. 1987) er oppvokst i Gøteborg, men har de siste tre årene bodd i Norge. Han er nyutdannet filmregissør fra Den norske filmskolen. På videregående skole begynte han å fotografere og skrive, og dette førte ham videre til Fridhems filmlinje hvor han studerte film i to år. I tillegg har han også studert Litteraturvitenskap og filosofi. Han har regissert flere kortfilmer og skriver for tiden på sin spillefilmdebut. Viktor har tidligere vært instruktør på Filmbussen i Trøndelag. Han er nå bosatt i Oslo og jobber freelance som filmregissør.

Ole Christian Solbakken (f.1984) er utdannet manusforfatter fra Den norske filmskolen. Interessen for film begynte da han i en altfor tidlig alder så Jurrasic Park på kino, og dagen derpå fikk bruke hele klassens time til å fortelle om den til den lettskremte klassen sin. På videregående begynte han å lage film, og vant Amandus-priser for både beste film og manus. Han har studert filmvitenskap på Lillehammer, i tillegg til medievitenskap og feminisme på Universitetet i Oslo. For tiden bor og jobber han i Oslo med å skrive filmer og TV-serier, samt undervise i manus. 

Mediefabrikken i Akershus er et ressurssenter for unge filmskapere i Akershus. Mediefabrikkens mål er å utvikle og utfordre deg som ønsker å jobbe med film, som er ung og ikke er etablert i bransjen. Mediefabrikken arrangerer filmverksteder, kurs og seminarer, har utstyrsordning og driver mentorvirksomhet for de som ønsker veiledning. Mediefabrikken er en del av kulturvirksomheten i Akershus fylkeskommune.


Medvirkende

  • Viktor Parkrud (filmregissør)
  • Ole Christian Solbakken (manusforfatter)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Video/Lyd

Film
Trinn: 9 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Hilde Kjos
Tlf 22 05 53 49
hilde.kjos[@]afk.no
Programlengde
2 t 15 min pr klasse / 2 klasser pr dag
Maks publikumsantall
60
Arena / rom
Felles introduksjon i auditorium. Verksted i klasserom hvor det er plass til å jobbe i små grupper.
Oppriggingstid
20 min.
Nedriggingstid
15 min.
Lenker
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Produsent:
Elisabeth Aalmo, DKS Akershus
Medvirkende
  • Viktor Parkrud (filmregissør)
  • Ole Christian Solbakken (manusforfatter)